مشخصات فنی مدل های مختلف برج خنک کننده مهتاب گستر

مشخصات برج های خنک کننده تولیدی مهتاب گستر : برج خنک کننده در ظرفیت های 10 تن تبرید الی 500 تن تبرید درکارخانه مهتاب گستر تولید می شود .

مشخصات فنی برج خنک کننده 10 تن تبرید10 تن تبرید

ظرفیت اسمی حرارتی- تن تبرید (TR)  : 10

ظرفیت اسمی حرارتی : (KW) : 35

وزن خشک دستگاه (kg) : 120

وزن درحال کار دستگاه (kg) : 235

ابعاد برج خنک کننده :220 ارتفاع *75*75 سانتی متر

سایز اتصالات : ورودی /2 اینج -خروجی/2 اینچ-جانبی / 2/1 اینچ

افت فشار در نازل ها : 1 الی 5/1 بار

تعداد نازل : 1 عدد

نوع نازل: دک اسپری – مربع پاش -پلی پروپیلن

موتور: .0.75 کیلووات – عمود نصب – دایرگت درایو – کلاس حرارتی F  یا B

مشخصات الکتروموتور برج خنک کننده:  380/50/3

ولتاژ/ فرکانس / فاز

مشخصات فن هوادهی:  4 الی 8 پره – پلی آمید فوق سبک – محوری – ایرفویل

میزان هوادهی: cfm 5100

قطرفن: cm 65

میزان افت دما با توجه به شرایط طراحی: 5 الی 20 درجه سانتی گراد

محدوده دبی آب در گردش ورودی به دستگاه : 7 الی 20 متر مکعب در ساعت


مشخصات فنی برج خنک کننده 20 تن تبرید20 تن تبرید

ظرفیت اسمی حرارتی- تن تبرید (TR)  : 20

ظرفیت اسمی حرارتی : (KW) : 70

وزن خشک دستگاه (kg) : 165

وزن درحال کار دستگاه (kg) : 315

ابعاد برج خنک کننده :250 ارتفاع *95*95 سانتی متر

سایز اتصالات : ورودی /2 اینج -خروجی/2 اینچ-جانبی / 2/1 اینچ

افت فشار در نازل ها: 1 الی 5/1 بار

تعداد نازل: 1 عدد

نوع نازل: دک اسپری – مربع پاش -پلی پروپیلن

موتور: .0.75 کیلووات – عمود نصب – دایرگت درایو – کلاس حرارتی F  یا B

مشخصات الکتروموتور برج خنک کننده:  380/50/3

ولتاژ/ فرکانس / فاز

مشخصات فن هوادهی: 4 الی 8 پره – پلی آمید فوق سبک – محوری – ایرفویل

میزان هوادهی: cfm 7100

قطرفن: cm 65

میزان افت دما با توجه به شرایط طراحی: 5 الی 20 درجه سانتی گراد

محدوده دبی آب در گردش ورودی به دستگاه : 7 الی 20 متر مکعب در ساعت


مشخصات فنی برج خنک کننده 40 تن تبرید40 تن تبرید

ظرفیت اسمی حرارتی- تن تبرید (TR)  : 40

ظرفیت اسمی حرارتی : (KW) : 140

وزن خشک دستگاه (kg) : 245

وزن درحال کار دستگاه (kg) : 485

ابعاد برج خنک کننده :280 ارتفاع *125*125 سانتی متر

سایز اتصالات : ورودی /3 اینج -خروجی/3 اینچ-جانبی / 4/3 اینچ

افت فشار در نازل ها: 1 الی 5/1 بار

تعداد نازل: 2 عدد

نوع نازل: دک اسپری – مربع پاش – پلی پروپیلن

موتور: .1.1 کیلووات – عمود نصب – دایرکت درایو – کلاس حرارتی F  یا B

مشخصات الکتروموتور برج خنک کننده:  380/50/3

ولتاژ/ فرکانس / فاز

مشخصات فن هوادهی:   4 الی 8 پره – پلی آمید فوق سبک – محوری – ایرفویل

میزان هوادهی: cfm 9400

قطرفن: cm 85

میزان افت دما با توجه به شرایط طراحی: 5 الی 20 درجه سانتی گراد

محدوده دبی آب در گردش ورودی به دستگاه : 15 الی 45 متر مکعب در ساعت


مشخصات فنی برج خنک کننده 60 تن تبرید60 تن تبرید

ظرفیت اسمی حرارتی- تن تبرید (TR)  : 60

ظرفیت اسمی حرارتی : (KW) : 210

وزن خشک دستگاه (kg) : 350

وزن درحال کار دستگاه (kg) : 580

ابعاد برج خنک کننده :300 ارتفاع *145*145 سانتی متر

سایز اتصالات : ورودی /3 اینج -خروجی/3 اینچ-جانبی / 4/3 اینچ

افت فشار در نازل ها: 1 الی 5/1 بار

تعداد نازل: 3 عدد

نوع نازل: دک اسپری – مربع پاش -پلی پروپیلن

موتور: .1.5 کیلووات – عمود نصب – دایرکت درایو – کلاس حرارتی F  یا B

مشخصات الکتروموتور برج خنک کننده:  380/50/3

ولتاژ/ فرکانس / فاز

مشخصات فن هوادهی:   4 الی 8 پره – پلی آمید فوق سبک – محوری – ایرفویل

میزان هوادهی: cfm 11500

قطرفن: cm 95

میزان افت دما با توجه به شرایط طراحی: 5 الی 20 درجه سانتی گراد

محدوده دبی آب در گردش ورودی به دستگاه : 15 الی 45 متر مکعب در ساعت


مشخصات فنی برج خنک کننده 80 تن تبرید80 تن تبرید

ظرفیت اسمی حرارتی- تن تبرید (TR)  : 80

ظرفیت اسمی حرارتی : (KW) : 280

وزن خشک دستگاه (kg) : 415

وزن درحال کار دستگاه (kg) : 710

ابعاد برج خنک کننده :320 ارتفاع *165*165سانتی متر

سایز اتصالات : ورودی /4 اینج -خروجی/4 اینچ-جانبی / 4/3 اینچ

افت فشار در نازل ها: 1 الی 5/1 بار

تعداد نازل: 4 عدد

نوع نازل: دک اسپری – مربع پاش -پلی پروپیلن

موتور: .2.2 کیلووات – عمود نصب – دایرکت درایو – کلاس حرارتی F  یا B

مشخصات الکتروموتور برج خنک کننده:  380/50/3

ولتاژ/ فرکانس / فاز

مشخصات فن هوادهی:   4 الی 8 پره – پلی آمید فوق سبک – محوری – ایرفویل

میزان هوادهی: cfm 17000     قطرفن: cm 95

میزان افت دما با توجه به شرایط طراحی: 5 الی 20 درجه سانتی گراد

محدوده دبی آب در گردش ورودی به دستگاه : 20 الی 65 متر مکعب در ساعت


مشخصات فنی برج خنک کننده 100 تن تبرید10 تن تبرید

ظرفیت اسمی حرارتی- تن تبرید (TR)  : 100

ظرفیت اسمی حرارتی : (KW) : 350

وزن خشک دستگاه (kg) : 550

وزن درحال کار دستگاه (kg) : 930

ابعاد برج خنک کننده :325 ارتفاع *200*200 سانتی متر

سایز اتصالات : ورودی /4 اینج -خروجی/4 اینچ-جانبی / 4/3 اینچ

افت فشار در نازل ها: 1 الی 5/1 بار

تعداد نازل: 6 عدد

نوع نازل: دک اسپری – مربع پاش -پلی پروپیلن

موتور: .2.2 کیلووات – عمود نصب – تسمه و پولی – کلاس حرارتی F  یا B

مشخصات الکتروموتور برج خنک کننده:  380/50/3

ولتاژ/ فرکانس / فاز

مشخصات فن هوادهی:   4 الی 6 پره – آلومینیوم یا فایبرگلاس – محوری – ایرفویل

میزان هوادهی: cfm 11500     قطرفن: cm 120

میزان افت دما با توجه به شرایط طراحی: 5 الی 20 درجه سانتی گراد

محدوده دبی آب در گردش ورودی به دستگاه : 15 الی 45 متر مکعب در ساعت


مشخصات فنی برج خنک کننده 150 تن تبرید150 تن تبرید

ظرفیت اسمی حرارتی- تن تبرید (TR)  : 100

ظرفیت اسمی حرارتی : (KW) : 350

وزن خشک دستگاه (kg) : 550

وزن درحال کار دستگاه (kg) : 930

ابعاد برج خنک کننده :325 ارتفاع *200*200 سانتی متر

سایز اتصالات : ورودی /4 اینج -خروجی/4 اینچ-جانبی / 4/3 اینچ

افت فشار در نازل ها: 1 الی 5/1 بار

تعداد نازل: 6 عدد

نوع نازل: دک اسپری – مربع پاش -پلی پروپیلن

موتور: .2.2 کیلووات – عمود نصب – تسمه و پولی – کلاس حرارتی F  یا B

مشخصات الکتروموتور برج خنک کننده:  380/50/3

ولتاژ/ فرکانس / فاز

مشخصات فن هوادهی:   4 الی 6 پره – آلومینیوم یا فایبرگلاس – محوری – ایرفویل

میزان هوادهی: cfm 11500

قطرفن: cm 120

میزان افت دما با توجه به شرایط طراحی: 5 الی 20 درجه سانتی گراد

محدوده دبی آب در گردش ورودی به دستگاه : 15 الی 45 متر مکعب در ساعت


مشخصات فنی برج خنک کننده 250 تن تبرید250 تن تبرید

ظرفیت اسمی حرارتی- تن تبرید (TR)  : 250

ظرفیت اسمی حرارتی : (KW) : 880

وزن خشک دستگاه (kg) : 1300

وزن درحال کار دستگاه (kg) : 235

ابعاد برج خنک کننده :360*250*250

سایز اتصالات : ورودی /6 اینج

خروجی/6 اینچ

افت فشار در نازل ها : 1 الی 5/1 بار

تعداد نازل : 1 عدد

نوع نازل: دک اسپری – مربع پاش – پلی پروپیلن

توان مصرفی موتور: .5.5 کیلووات

مشخصات الکتروموتور برج خنک کننده:  380/50/3

ولتاژ/ فرکانس / فاز

مشخصات فن هوادهی:    تعداد پره : 4 الی 8   میزان هوادهی: cfm 5200

قطرفن: cm 65

میزان افت دما با توجه به شرایط طراحی: 5 الی 20 درجه سانتی گراد


مشخصات فنی برج خنک کننده 350 تن تبرید350 تن تبرید

ظرفیت اسمی حرارتی- تن تبرید (TR)  : 350

ظرفیت اسمی حرارتی : (KW) : 1410

وزن خشک دستگاه (kg) : 1250

وزن درحال کار دستگاه (kg) : 2850

ابعاد برج خنک کننده :380*300*300

سایز اتصالات : ورودی /8 اینج

خروجی/8 اینچ

افت فشار در نازل ها : 1 الی 5/1 بار

تعداد نازل : 9 عدد

نوع نازل: دک اسپری – مربع پاش – پلی پروپیلن

توان مصرفی موتور: .7.5 کیلووات

مشخصات الکتروموتور برج خنک کننده:  380/50/3

ولتاژ/ فرکانس / فاز

مشخصات فن هوادهی: تعداد پره : 4 الی 6   میزان هوادهی: cfm 83500     قطرفن: cm 225

میزان افت دما با توجه به شرایط طراحی: 5 الی 20 درجه سانتی گراد


 مشخصات فنی برج خنک کننده 500 تن تبرید

ظرفیت اسمی حرارتی- تن تبرید (TR)  : 500

ظرفیت اسمی حرارتی : (KW) : 1775

وزن خشک دستگاه (kg) : 1456

وزن درحال کار دستگاه (kg) : 3350

ابعاد برج خنک کننده :400*350*350

سایز اتصالات : ورودی /10 اینج

خروجی/10 اینچ

افت فشار در نازل ها : 1 الی 5/1 بار

تعداد نازل : 12 عدد

نوع نازل: دک اسپری – مربع پاش – پلی پروپیلن

توان مصرفی موتور: .11 کیلووات

مشخصات الکتروموتور برج خنک کننده :  380/50/3     ولتاژ/ فرکانس / فاز

مشخصات فن هوادهی: تعداد پره : 4 الی 6   میزان هوادهی: cfm 119500     قطرفن: cm 255

میزان افت دما با توجه به شرایط طراحی: 5 الی 20 درجه سانتی گراد

دانلود مشخصات فنی به صورت فایل pdf


مطالب مهم و مرتبط:

انواع برج خنک کننده

محاسبات برج خنک کننده

برج خنک کننده گالوانیزه

برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی