نقشه سایت
خانه > مطالب براساس : رسوب در برج خنک کن

مطالب براساس : رسوب در برج خنک کن

بهینه سازی آب برج خنک کننده

بهینه سازی آب برج خنک کننده

برج خنک کننده دارای آب در گردش می باشد که بواسطه آغشتگی با مواد مختلف خلوص آب برج خنک کن کاهش می باشد.

تماس