تعداد 7 دستگاه برج خنک کننده از جنس فایبرگلاس (برج خنک کننده فایبرگلاس) شرکت تراکتورسازی ایران در تبریز

تعداد دو دستگاه برج خنک کننده فایبرگلاس شرکت بیمه ایران نمایندگی اصفهان

تعداد 8 دستگاه برج خنک کننده فایبرگلاس شرکت سایپا کاشان در سال 1385 هر یک به ظرفیت 250 تن تبرید

برج خنک کننده شرکت تجهیزات سپاهان مپنا در سال 1387 تعداد یک دستگاه 2500 تن تبرید بصورت صنعتی (برج خنک کننده صنعتی)

برج خنک کننده هتل آزادی تهران در سال 1379 به ظرفیت 500 تن تبرید واقعی و 550 تن تبرید اسمی با چیلر تراکمی ساخت شرکت سرما آفرین نماینده شرکت آمریکایی کریر

برج خنک کننده استخر پیام اصفهان در سال 1382 به ظرفیت برودتی 800 تن تبرید از جنس فایبرگلاس (کولینگ تاور فایبرگلاس)

برج خنک کننده بیمارستان پیرانشهر به ظرفیت 550 تن تبرید دارای بدنه فایبرگلاس جهت ایجاد تهویه مطبوع محیط بیمارستانی

برج خنک کننده (کولینگ تاور) مکعبی دارای جنس بدنه فایبرگلاس به ظرفیت 200 تن تبرید برای شرکت حفاظ گستر آذران ظرف مدت 5 روز

برج خنک کننده شرکت رادمان پلاستیک اصفهان به ظرفیت 800 تن تبرید بصورت مکعبی (برج خنک کننده یا برج خنک کن فایبرگلاس مکعبی)