تصفیه آب برج خنک کننده

تصفیه آب در برج خنک کننده و تاثیر آن در عملکرد برج خنک کننده فایبرگلاس
اكثر فرآيندهای توليدی صنعتي جهت بهره برداری صحيح و افزايش بازده نيازمند دستگاهی بنام برج خنک کننده هستند.
پالايشگاه ها، كارخانجات فولاد، صنايع پتروشيمي، كارخانجات توليدي شيميايي و نيروگاه هاي توليد برق، جهت پيشبرد اهداف خود درزمينه توليد، نياز مند و وابسته به برج خنک کننده هستند.
برج خنک کننده دما و فشار را براساس انتقال گرما از سيال گرم به آب سرد، كنترل مي نمايد كه در واقع كاهش دما انجام مي گيرد و همزمان باعث افزايش دماي آب سرد ورودی به برج خنک کننده یا کولینگ تاور مي گردد. بنابراين پيش از استفاده مجدد از این آب بايد آنرا خنك نموده يا اينكه با آب جبراني تازه، آنرا را جايگزين نمود.
سه روش اساسي درطراحي برج خنک کننده وجود دارد. طراحي برج خنک کننده، تاثير و راندمان آن براي استفاده در يك واحد، بستگی به نوع فرآيند خنك كردن، خواص و مشخصات آب و ملاحظات زيست محيطي دارد.
بسياري از سيستمهاي سرمايشي و گرمايشي، فرآيندهای صنعتي وتوليدي كمكي، بطور موثر و با بازدهي بالا كار نمي كنند مگر آنكه دما و فشار در محدوده خاص تثبيت شود.
انتقال حرارت از يك ماده به ماده ديگر اساس فرآيند خنك كردن است. ماده اي كه حرارت را از دست مي دهد، بعنوان ماده خنک شونده و ماده اي كه گرما را دريافت مي كند بعنوان ماده سرد كننده در نظر گرفته مي شود. مکانیزم عملکرد برج خنک کننده براساس پس دادن و گرفتن حرارت آب با استفاده ازمقادير زياد آب جهت سرد كردن بنا شده است.
چند عا مل موثر در منحصر بفرد بودن آب بعنوان يك ماده سرد كننده در برج خنک کننده وجود دارد :
1. فراواني ، سهولت دسترسي و ارزاني
2. سهولت در انتقال و جا بجايي
3. انتقال بخش زيادي از گرما در واحد حجم
4. عدم انبساط و انقباض قابل ملا حظه در محدوده دمايي نرمال
5. تجزيه ناپذير بودن

آب تازه منشا اوليه آب جبرانی به برج خنک کننده یا کولینگ تاور است.
منابع تامین آب تازه:
1. آب تازه: آب تازه مي تواند از آبهاي سطحي (رودخانه ها- چشمه ها و آبگيرها) يا از آبهاي زيرزميني (آب چاهاي كم عمق يا عميق) تامين گردد. عموما، استفاده از آبهاي زير زميني به جهت يكسان بودن از نظر تركيب وكاهش مواد معلق نسبت به آبهاي جاري بيشتر مرسوم بوده كه بطور مستقيم تحت تاثير بارش باران، فرسايش و ساير شرايط زيست محيطي قرار دارد.
2. آب شور و پساب با توجه به ملا حظات زيست محيطي، هزينه و سهولت در دسترس بودن آب: تعدادي از كارخانجات در حال حاضر از تصفيه پسابهاي كارخانه و آب شور بعنوان منا بع آبی در برج خنک کن، برج خنک کننده یا کولینگ تاور استفاده مي نمايد. توجه دقيق به نحوه تصفيه آب در برج خنک کننده با استفاده از اين منابع آبي، براي عملكرد مطمئن و طولاني مدت بسيار حياتي است.

خواص شيميايي مهم آب درون برج خنک کننده عبارتند از:
1. قابليت هدايت الكتريكي: ميزان قابليت آب در هدايت الكتريسيته است. آب موجود در برج خنک کننده حاوي مقادير زيادي از مواد معدنی و گازهای محلول می باشد. قابليت هدايت الكتريكی با واحد ميكرو موس سنجيده مي شود و می تواند از يك مقدار جزيي براي آب مقطر تا بيش از 10،000 براي آب شور است.
2. PH: نشانه نسبت خاصيت اسيدي و بازي آب است. مقياس PH از 0 تا 14 بوده كه عدد 0 نشانه خاصيت اسيدي زياد و عدد 14 نشانه خاصيت بازي آب موجود در برج خنک کننده در حد زياد است.
3. قلياييت: در آب برج خنك كننده دو نوع قلياييت نقش اساسي را ايفا مي نمايند كه شامل قلياييت كربناتي و قلياييت بي كربناتي است.
4. سختي: بعلت وجود مواد معدني كلسيم و منيزيم در آب است.سختي در آب طبيعي متنوع بوده و از يك مقدار در ميليون (PPM) تا بيش از 800 PPM است.

چرا اين خواص در کولینگ تاور مهم هستند:
تمام خواص شيميايي اصلي آب، مستقيما بر چهار مشكل اساسي سيستم برج خنک کننده موثرهستند كه عبارتند از: خوردگي، تشكيل رسوب، تجمع لجن و آلودگي ميكروبيو لوژی.
قابليت هدايت الكتريكي) راهكارهاي تصفيه آب برج خنک کننده درمحدوده دامنه خاصي ازقا بليت هدايت الكتريكي پيروي مي كند. ميزان اين دامنه به طراحي سيستم برج خنک کننده یا کولینگ تاور بستگی دارد.
PH) كنترل PH در اكثر برنامه هاي برج های خنک کننده يک امر حياتي است. عموما، هنگاميكه PH زير محدوده دامنه پيشنهادي باشد، زمان جهت پديده خوردگي افزايش مي يابد و هنگاميكه PH بالاتر از دامنه هاي پيشنهادي است، زمان براي تشكيل رسوب افزايش مي يابد. همچنين تاثيرگذاري بسياري از بيو سيد ها (biocides) به PH بستگي دارد.
لذا در PH هاي بالا و پايين ممكن است كه به رشد و نمو ساختارهای ميكرو بيولوژيكي كمك كند.
قلياييت) قلياييت و PH مكمل يكديگر هستند، زيرا افزايش PH نشانه افزايش قلياييت بوده و بر عكس. همچنين با PH و قلياييت های پايين تر از دامنه پيشنهادی، زمان جهت انجام خوردگي را افزايش مي دهد و قلياييت های بالاتر از دامنه پيشنهادي، مدت زمان تشكيل رسوب را افزايش مي دهد. زمانيكه مشكلات خوردگي و رسوب با قي است، تجمع لجن نيز يك مشكل خواهد بود.
سختي) مقادير سختي معمولا به ميزان تمايل تشكيل رسوب در آب موجود برج خنک کن بستگي دارد. خط مشي های مدون شده استفاده از مواد شيميايي جهت جلو گيري از تشكيل رسوب تنها هنگامي نتيجه بخش خواهد بود كه ميزان سختي آب در محدوده دامنه تعيين شده كنترل شود. بعضي از راهكارهاي كنترل خوردگي نياز به يك ميزان سختي معين دارند تا به عنوان يك مما نعت كننده خوردگي بشكل صحيح عمل نمايد. بنا براين اطمينان از عدم كاهش سختي در اين گونه خط مشي ها بسيار مهم است.
در این راستا و بمنظور کاهش سختی و آهک درون آب در حال سیرکوله برج خنک کننده استفاده از یک دستگاه سختی گیر که نحوه محاسبه ظرفیت آن می بایست توسط کارشناسان مورد بررسی قرار گیرد ضروری بنظر می رسد. بدلیل وجود انواع مدلهای سختی گیر اعم از سختی گیر رزینی، سختی گیر مغناطیسی و سختی گیر الکترومغناطیسی حتما از نظر کارشناسان شرکت مهتاب گستر در زمینه انتخاب نوع دستگاه برج خنک کننده و سختی گیر متناسب استفاده نمائید.