فن محوری برج خنک کننده

یکی از مهترین بخش های قابل اهمیت در برج خنک کننده بخش هوادهی و مهمترین عضو این سیستم هوادهی در برج خنک کننده قسمت فن یا پروانه برج خنک کننده می باشد. عموماً در برج های خنک کننده فن محوری استفاده می شود. نحوه عملکرد فن محوری بدین شکل است که این پروانه ها حول یک محوری مشخصی شروع به چرخش می کنند. محور یا شفت انتقال قدرت از روشهای مختلفی همچون گیربکس ، کاهنده دور تسمه و پولی و یا اتصال مستقیم به موتور متصل می گردد. این پروانه ها عموما در طراحی های مختلف با سرعت چرخشی یا زاویه ای در بازه 300  تا 900 دور بردقیقه گردش می کنند. با افزایش قطر فن باید از سرعت چرخشی فن کاسته شود زیرا سرعت زیاد می تواند آسیب های جدی به بلبرینگ فن یا قسمت های دوار فن وارد کند .

در برج خنک کننده قطر فن محوری از 55 سانتی متر تا 650 سانتی متر می باشد. تعداد پروانه فن های محوری 4 الی 8 پره می باشد. قطر و تعداد پره پروانه دو عنصر مهم در تعیین میزان مکش یا هوادهی فن های محوری است.

فن های محوری از دو قسمت اصلی تشکیل می شوند :  1-هاب فن  2-پره یا تیغه فن

جنس تیغه فن عموماً از مواد فوق سبک یا سبک می باشد زیرا  هر چه وزن و گشتاور پره ها بیشتر باشد به مرور زمان، فشار بیشتری به موتور، بلبرینگ و شفت انتقال قدرت وارد می نماید. برخی از مواد مورد استفاده در ساخت تیغه های عبارتند از پلی آمید ، فایبرگلاس و آلومینیوم.

فن محوری برج خنک کننده

در طراحی و ساخت فن های محوری شرکت مهتاب گستر موارد زیر مد نظر قرار گرفته شده است :

  • میزان هوادهی مورد نیاز در برج خنک کننده
  • میزان قدرت لازم برای تامین نیرو و گشتاور فن محوی با مشخصات وزنی و ابعاد معین
  • میزان افت فشار استاتیک ایجاد شده در قسمت مکش فن و طراحی مقطع آیرودینامیکی به نوعی که کمترین میزان فشار را تولید کند.
  • تعیین تعداد پره های لازم پروانه برای ایجاد مطلوب ترین دبی حجمی هوا
  • شرایط محیطی از جمله اسیدی یا بازی بودن یا آلودگی های موجود در هوا که ممکن است به پروانه آسیب برساند.

فن محوری برج خنک کننده

نوع اول فن های محوری :

عنوان محصول : پروانه محوری – نوع مولتی وینگ – مقطع ایرودینامیکی ایرفویل

بازه هوادهی : از 4000 تا 24000 فوت مکعب در دقیقه   /ابعاد : از قطر 55 تا 120 سانتی متر

فن محوری برج خنک کننده

نوع دوم محصولات فن های محوری :

عنوان محصول : پروانه محوری – نوع فایبرگلاس – مقطع ایرودینامیکی ایرفویل

بازه هوادهی : از 21000 تا 380000 فوت مکعب در دقیقه   /ابعاد : از قطر 120 تا 420 سانتی متر

فن محوری برج خنک کننده

فن محوری برج خنک کننده

نوع سوم محصولات فن های محوری :

عنوان محصول : پروانه محوری – نوع آلومینیوم – مقطع ایرودینامیکی ایرفویل – سوپر بلید

بازه هوادهی : از 21000 تا 320000 فوت مکعب در دقیقه   /ابعاد : از قطر 120 تا 420 سانتی متر

فن محوری برج خنک کننده

نوع چهار محصولات فن های محوری :

عنوان محصول : پروانه محوری – نوع فایبرگلاس – مقطع ایرودینامیکی ایرفویل – تیغه باریک

بازه هوادهی : از 8100 تا 37000 فوت مکعب در دقیقه   /ابعاد : از قطر 80 تا 145 سانتی مترفن محوری برج خنک کننده

برج خنک کننده