تجزیه و تحلیل بهینه سازی جریان برج خنک کننده

برج های خنک کننده به طور کلی در یک منطقه پنهان چیده می شوند، زیرا هنگام نصب هم ظاهر و فضای ساختمان در نظر گرفته می شود و هم باید از اثرات نویز جاری در محیط جلوگیری کرد. برج های خنک کننده، به دلیل اینکه بر جریان هوای گرم و مرطوب تاثیر می گذارند، دما و رطوبت را افزایش می دهند. به طور کلی هوای محیط اطراف برج خنک کننده بر عملکرد آن تاثیر مستقیم می گذارد. جریان برج خنک کننده یک جریان متقاطع است که از کنار برج وارد می شود و به قسمت پایین برج می رود.

در این مقاله، در مورد تجزیه و تحلیل بهینه سازی جریان برج خنک کننده صحبت کرده ایم و روش شبیه سازی عددی را شرح داده ایم. شبیه سازی نشان می دهد که دمای هوای ورودی کمتر از مقدار جریان برگشتی می باشد زیرا جریان برج خنک کننده، ورود هوای وارده را یکنواخت تر می کند و سرعت باد اگزوز را بیشتر می نماید. شبیه سازی نشان می دهد که برج خنک کننده به طور موثری جریان برگشتی را کاهش می دهد و می تواند اثرات نامطلوب به دلیل طراحی نامناسب را کم کند.

مقدمه

برج خنک کننده یک تجهیزات مهم در سیستم تهویه مطبوع است که تاثیر به سزایی در راندمان خنک سازی سیستم تهویه مطبوع دارد. برج خنک کننده فاکتور مهمی برای عملکرد سیستم تهویه است. به دلیل زیبایی ظاهری این سیستم و محدودیت های محل نصب آن، برج های خنک کننده معمولا در تریبون، سقف ساختمان اصلی و غیره نصب می شوند.

به منظور جلوگیری از ایجاد سر و صدا در محیط اطراف برج خنک کننده، برای آن یک مکنده تعبیه شده است که این مکنده از برگشت جریان هوای گرم و مرطوب جلوگیری می کند. اگر سرعت برگشت هوای گرم و مرطوب زیاد باشد، با عملکرد طولانی مدت برج، درجه حرارت هوای ورودی و رطوبت برج خنک کننده افزایش می یابد و اثر خنک کنندگی برج کاهش پیدا می کند.

تحقیقات نشان داده است، هنگامی که میزان جریان برگشتی 50 درصد افزایش می یابد، دمای آب خروجی 9.16 درصد افزایش پیدا می کند، انتقال حرارت 40.68 درصد کاهش می یابد، شاخص راحتی 1.92 درصد تغییر می کند، دمای هوای خروجی 18/2 درصد و رطوبت نسبی هوای خروجی 10.4 درصد افزایش می یابد.

برای تجزیه و تحلیل بهینه سازی جریان برج خنک کننده، فقط نمی توان به تجربه های مهندسی اتکا کرد زیرا این کار، کاری پیچیده و دشوار است. برای تجزیه و تحلیل ابتدا باید اندازه گیری آزمایشی انجام شود، سپس با استفاده از فن آوری CFD شبیه سازی عددی انجام گردد. به طور کلی تجزیه و تحلیل بهینه سازی جریان برج خنک کننده کم هزینه است و زمان کوتاهی نیاز دارد.

برنامه CFD نیز یک برنامه بهینه و عالی است که می توان با استفاده از آن شبیه سازی را انجام داد. از نرم افزارCFD PHOENICS برای شبیه سازی پروژه مهندسی استفاده می شود.

خلاصه پروژه

این پروژه برای ایجاد برج خنک کننده در یک منطقه تجاری می باشد که روی سقف قرار گرفته است. در اطراف دیوارهای بسته شده برای کاهش تاثیر سر و صدا بر مناطق مسکونی 20 متر دورتر، قرار دارد. یک دیواره خارجی به عنوان جدا کننده برج خنک کننده از کانال هوا، از وسط با عرض 8.2 متر قرار داده شده است، شیب این دیواره 10 درصد است و به دو کانال تقسیم می شود. نیمه بالایی کانال خروجی و نیمه پایین آن کانال ورودی است.

مجرای خروجی برج خنک کننده، می تواند از تداخل هوای گرم و مرطوب بین برج ها جلوگیری کند. ورودی و خروجی برج خنک کننده توسط دیواره ها و شیب جدا شده است، که به کاهش جریان برگشت کمک می کند.

برج خنک کننده جریان متقاطع، از چهار برج کوچک خنک کننده NC8403 تشکیل شده است که جریان هوای 44.2 متر مکعب در ثانیه دارد.

پنج برج خنک کننده بزرگ NC8405، با جریان هوای 68.43 متر مکعب در ثانیه، دو طرف جلو و عقب برج ورودی هوا قرار دارند. برج جریان شمارنده از چهار برج کوچک خنک کننده MD5016 تشکیل شده است که دارای جریان هوای 40.74 متر مکعب بر ثانیه است.

پنج برج خنک کننده بزرگ MD5018، با جریان هوای 66.37 متر مکعب در ثانیه، چهار طرف پایین برج برای ورودی هوا قرار دارند.

برای بهینه سازی جریان متقاطع از یک لوله خروجی رو به بالا و 2.2 متر لوور هوا و تخلخل پرده 0.8 استفاده می شود.

شبیه سازی عددی

PHOENICS اولین مجموعه محاسباتی است که دارای نرم افزار تجاری انتقال محاسبات در جهان می باشد. بنیانگذار اصلی این مجموعه محاسباتی بین المللی، مهندس D.B. Spalding می باشد که سال ها در این زمینه تلاش کرده است.

PHOENICS  مخفف Parabolic Hyperbolic یا Elliptic Numer Integration Code Series است. PHOENICS می تواند در شبیه سازی ها برای پیدا کردن مشکلات جریان و انتقال حرارت استفاده شود و برای بهره وری انرژی ساختمان، جریان سیال و انتقال گرما مورد استفاده قرار بگیرد.

شرایط و پارامترهای مرزی را شبیه سازی کنید.

مرجع تجزیه و تحلیل محیط حرارتی ساختمان چین، دمای لامپ خشک در فضای باز تابستان را 34.2 درجه سانتی گراد و دمای لامپ مرطوب در فضای باز تابستان 27.8 درجه سانتی گراد تعیین کرده است. برج خنک کننده بر روی سقف بسته قرار می گیرد، بنابراین خارج از محیط در نظر گرفته نمی شود. با در نظر گرفتن تغییرات دما ناشی از نیروی شناور، تراکم هوا و بالابر باید میزان هوای ورودی به برج خنک کننده تنظیم شود.

از مدل CFD استفاده کنید.

فاصله میانی بین جریان متقاطع برج خنک کننده در یک ردیف، 2 متر تنظیم شده است. اگر جریان برج خنک کننده در دو ردیف تنظیم شود، فاصله بین دو ردیف باید 2.5 متر باشد و پنج MD5018 در ردیف جلو و چهار MD5016 در ردیف عقب قرار داده شود.

نتایج شبیه سازی و تجزیه و تحلیل

روش محاسبه میزان جریان مجدد

برای محاسبه میزان جریان مجدد به داده های مختلفی نیاز می باشد. ابتدا باید فاصله دیواری بین برج خنک کننده و کانال هوا تعیین شود که این داده با حرف T نشان داده می شود. سپس باید میانگین دما (A) و جریان هوای ترکیبی برگشتی (Q) محاسبه شود. در نهایت با فرمول زیر میزان جریان مجدد برگشتی محاسبه می شود. (34.2 درجه سانتی گراد = جریان هوا در فضای باز و 37 درجه سانتی گراد = جریان هوای برگشتی)

X + Y = Q                                                                                                                                                     34.2x + 37y = T × Q

نتایج شبیه سازی و تحلیل جریان متقاطع

برای رسیدن به نتیجه شبیه سازی و تحلیل جریان متقاطع، باید از طریق کانال به سرعت بادی که از آن خارج می شود، دست پیدا کرد. حداکثر سرعت باد می تواند 13 متر بر ثانیه باشد. ورودی و خروجی هوا در برج خنک کننده باید توسط یک سطح شیب دار دارای شیب 8.2 متری، جدا شده باشد. در قسمت پایین برج خنک کننده باید یک دهانه برای مکیدن هوای جدا شده تعبیه شود. اگر برج خنک کننده در نزدیکی دیواره قرار داشت، باید ورودی هوای آن به عقب باشد.

از نتایج شبیه سازی می توان این نتیجه را گرفت که وجود فضا بین سربار و برج خنک کننده  باعث می شود، درجه حرارت اتاق افزایش یابد. هرچه افزایش دما بیشتر باشد، جریان هوای منطقه ای بدتر می شود و جریان برگشتی بیشتر می گردد. اگر قبل و بعد از ردیف های برج خنک کننده، یک مجرای مشترک قرار داشته باشد، سرعت باد بیشتر می شود. حداکثر سرعت باد باید 19 متر بر ثانیه باشد.

جریان هوای ورودی به برج خنک کننده بهتر است از قسمت جلو وارد شود تا هوا به طور مساوی جریان یابد. وارد شدن باد و هوا از قسمت عقب و راست، دشوار است و باعث افزایش سرعت باد می شود. افزایش دمای برج خنک کننده باعث می شود جریان متقاطع کمتر شود. تصاویر و شبیه سازی ها نشان می دهد که بیشترین تاثیر بر روی جریان برگشتی را سمت عقب و سمت راست برج خنک کننده نزدیک دیواره دارد. در این حالت حداکثر دمای هوای ورودی نزدیک دیواره سمت راست 5/34 درجه سانتی گراد است.

  1. عبور از لوله خروجی و پنجره رو به بالا
    به دلیل اضافه شدن 15 درجه به پنجره ها، هوای خروجی به سمت بالا جریان می یابد و سرعت باد به 16 متر بر ثانیه افزایش پیدا می کند. این امر بر کاهش میزان گردش مجدد در برج خنک کننده تاثیر دارد. نتایج شبیه سازی نشان می دهد، دمای ورودی 34.8 درجه سانتی گراد و افزایش دما 0.6 درجه می باشد. نرخ برگشت جریان محاسبه شده 5.7 است.
  2. جریان متقاطع به علاوه 2.2 متر ورودی لوور هوا
    ورودی لوور هوا و دیواره داخلی تعبیه شده برای ورود هوا، باعث کاهش حجم هوای در جریان می شود. در این حالت برج خنک کننده توزیع جریان هوا را بهبود می بخشد. حداکثر دمای ورودی به برج 34.43 درجه کاهش یافته و افزایش دما 0.23 درجه بوده است. نرخ برگشت جریان محاسبه شده 1.26 می باشد.

نتیجه گیری

در این مقاله، میزان برگشت جریان برج خنک کننده شبیه سازی شده است. در مقایسه با سرعت برگشت جریان هوای ورودی و جریان خروجی با دو ترتیب مختلف، مشخص شد که هرچه فاصله بین برج خنک کننده و هوای خروجی بیشتر باشد، سرعت جریان برگشتی نیز کمتر است. هوای جریان یافته از قسمت پایین برج وارد می شود. راه ورود هوا در قسمت پایین تعبیه شده است تا از ایجاد یکنواختی جریان هوا جلوگیری شود.

اقدامات بهینه سازی ارائه شده توسط جریان متقاطع، به طور موثری حجم هوای خروجی را کاهش می دهد. بهینه سازی 1، سرعت باد را افزایش می دهد و باعث وزش باد می شود. بهینه سازی 2، جریان هوای ورودی را بهبود می بخشد و نرخ بازگشت را 1.26 درصد کاهش می دهد.

چیدمان صحیح برج خنک کننده برای سیستم تهویه مطبوع و تبرید بسیار مهم است. برج خنک کننده باید کمترین تاثیر را بر محیط اطراف خود بگذارد زیرا ممکن است در دمای پایین هوای خشک آزاد کند. در مهندسی واقعی، توصیه می شود که چیدمان برج خنک کننده با شبیه سازی تعیین شود.

 

قیمت برج خنک کننده