مشخصات فنی برج خنک کننده

مشخصات فنی برجهای خنک کننده تولیدی مهتاب گستر را در ادامه با هم بررسی خواهیم نمود. برج خنک کننده در ظرفیتهای 10 تن تبرید الی 500 تن تبرید در کارخانه مهتاب گستر تولید می‌شود.

مشخصات فنی برج خنک کننده 10 تن تبرید10 تن تبرید

 • ظرفیت اسمی حرارتی- تن تبرید (TR): 10
 • ظرفیت اسمی حرارتی: (KW): 35
 • وزن خشک دستگاه (kg): 120
 • وزن درحال کار دستگاه (kg): 235
 • ابعاد برج خنک کننده: 220 ارتفاع *75*75 سانتی متر
 • سایز اتصالات: ورودی /2 اینج -خروجی/2 اینچ-جانبی / 2/1 اینچ
 • افت فشار در نازلها: 1 الی 5/1 بار
 • تعداد نازل: 1 عدد
 • نوع نازل: دک اسپری – مربع پاش -پلی پروپیلن
 • موتور:.0.75 کیلووات – عمود نصب – دایرگت درایو – کلاس حرارتی F یا B
 • مشخصات الکتروموتور برج خنک کننده: 380/50/3
 • ولتاژ/ فرکانس / فاز
 • مشخصات فن هوادهی: 4 الی 8 پره – پلی آمید فوق سبک – محوری – ایرفویل
 • میزان هوادهی: cfm 5100
 • قطرفن: cm 65
 • میزان افت دما با توجه به شرایط طراحی: 5 الی 20 درجه سانتی گراد
 • محدوده دبی آب در گردش ورودی به دستگاه: 7 الی 20 متر مکعب در ساعت

مشخصات فنی برج خنک کننده 20 تن تبرید20 تن تبرید

 • ظرفیت اسمی حرارتی- تن تبرید (TR): 20
 • ظرفیت اسمی حرارتی: (KW): 70
 • وزن خشک دستگاه (kg): 165
 • وزن درحال کار دستگاه (kg): 315
 • ابعاد برج خنک کننده:250 ارتفاع *95*95 سانتی متر
 • سایز اتصالات: ورودی /2 اینج -خروجی/2 اینچ-جانبی / 2/1 اینچ
 • افت فشار در نازلها: 1 الی 5/1 بار
 • تعداد نازل: 1 عدد
 • نوع نازل: دک اسپری – مربع پاش -پلی پروپیلن
 • موتور:.0.75 کیلووات – عمود نصب – دایرکت درایو – کلاس حرارتی F یا B
 • مشخصات الکتروموتور برج خنک کننده: 380/50/3
 • ولتاژ/ فرکانس / فاز
 • مشخصات فن هوادهی: 4 الی 8 پره – پلی آمید فوق سبک – محوری – ایرفویل
 • میزان هوادهی: cfm 7100
 • قطرفن: cm 65
 • میزان افت دما با توجه به شرایط طراحی: 5 الی 20 درجه سانتی گراد
 • محدوده دبی آب در گردش ورودی به دستگاه: 7 الی 20 متر مکعب در ساعت

مشخصات فنی برج خنک کننده 40 تن تبرید40 تن تبرید

 • ظرفیت اسمی حرارتی- تن تبرید (TR): 40
 • ظرفیت اسمی حرارتی: (KW): 140
 • وزن خشک دستگاه (kg): 245
 • وزن درحال کار دستگاه (kg): 485
 • ابعاد برج خنک کننده:280 ارتفاع *125*125 سانتی متر
 • سایز اتصالات: ورودی /3 اینج -خروجی/3 اینچ-جانبی / 4/3 اینچ
 • افت فشار در نازلها: 1 الی 5/1 بار
 • تعداد نازل: 2 عدد
 • نوع نازل: دک اسپری – مربع پاش – پلی پروپیلن
 • موتور:.1.1 کیلووات – عمود نصب – دایرکت درایو – کلاس حرارتی F  یا B
 • مشخصات الکتروموتور برج خنک کننده: 380/50/3
 • ولتاژ/ فرکانس / فاز
 • مشخصات فن هوادهی: 4 الی 8 پره – پلی آمید فوق سبک – محوری – ایرفویل
 • میزان هوادهی: cfm 9400
 • قطرفن: cm 85
 • میزان افت دما با توجه به شرایط طراحی: 5 الی 20 درجه سانتی گراد
 • محدوده دبی آب در گردش ورودی به دستگاه: 15 الی 45 متر مکعب در ساعت

مشخصات فنی برج خنک کننده 60 تن تبرید60 تن تبرید

 • ظرفیت اسمی حرارتی- تن تبرید (TR): 60
 • ظرفیت اسمی حرارتی: (KW): 210
 • وزن خشک دستگاه (kg): 350
 • وزن درحال کار دستگاه (kg): 580
 • ابعاد برج خنک کننده:300 ارتفاع *145*145 سانتی متر
 • سایز اتصالات: ورودی /3 اینج -خروجی/3 اینچ-جانبی / 4/3 اینچ
 • افت فشار در نازلها: 1 الی 5/1 بار
 • تعداد نازل: 3 عدد
 • نوع نازل: دک اسپری – مربع پاش -پلی پروپیلن
 • موتور:.1.5 کیلووات – عمود نصب – دایرکت درایو – کلاس حرارتی F یا B
 • مشخصات الکتروموتور برج خنک کننده: 380/50/3
 • ولتاژ/ فرکانس / فاز
 • مشخصات فن هوادهی: 4 الی 8 پره – پلی آمید فوق سبک – محوری – ایرفویل
 • میزان هوادهی: cfm 11500
 • قطرفن: cm 95
 • میزان افت دما با توجه به شرایط طراحی: 5 الی 20 درجه سانتی گراد
 • محدوده دبی آب در گردش ورودی به دستگاه: 15 الی 45 متر مکعب در ساعت

مشخصات فنی برج خنک کننده 80 تن تبرید80 تن تبرید

 • ظرفیت اسمی حرارتی- تن تبرید (TR): 80
 • ظرفیت اسمی حرارتی: (KW): 280
 • وزن خشک دستگاه (kg): 415
 • وزن درحال کار دستگاه (kg): 710
 • ابعاد برج خنک کننده:320 ارتفاع *165*165سانتی متر
 • سایز اتصالات: ورودی /4 اینج -خروجی/4 اینچ-جانبی / 4/3 اینچ
 • افت فشار در نازلها: 1 الی 5/1 بار
 • تعداد نازل: 4 عدد
 • نوع نازل: دک اسپری – مربع پاش -پلی پروپیلن
 • موتور:.2.2 کیلووات – عمود نصب – دایرکت درایو – کلاس حرارتی F یا B
 • مشخصات الکتروموتور برج خنک کننده: 380/50/3
 • ولتاژ/ فرکانس / فاز
 • مشخصات فن هوادهی:  4 الی 8 پره – پلی آمید فوق سبک – محوری – ایرفویل
 • میزان هوادهی: cfm 17000
 • قطر فن: cm 95
 • میزان افت دما با توجه به شرایط طراحی: 5 الی 20 درجه سانتی گراد
 • محدوده دبی آب در گردش ورودی به دستگاه: 20 الی 65 متر مکعب در ساعت

مشخصات فنی برج خنک کننده 100 تن تبرید10 تن تبرید

 • ظرفیت اسمی حرارتی- تن تبرید (TR): 100
 • ظرفیت اسمی حرارتی: (KW): 350
 • وزن خشک دستگاه (kg): 550
 • وزن درحال کار دستگاه (kg): 930
 • ابعاد برج خنک کننده:325 ارتفاع *200*200 سانتی متر
 • سایز اتصالات: ورودی /4 اینج -خروجی/4 اینچ-جانبی / 4/3 اینچ
 • افت فشار در نازلها: 1 الی 5/1 بار
 • تعداد نازل: 6 عدد
 • نوع نازل: دک اسپری – مربع پاش -پلی پروپیلن
 • موتور:.2.2 کیلووات – عمود نصب – تسمه و پولی – کلاس حرارتی F یا B
 • مشخصات الکتروموتور برج خنک کننده: 380/50/3
 • ولتاژ/ فرکانس / فاز
 • مشخصات فن هوادهی:  4 الی 6 پره – آلومینیوم یا فایبرگلاس – محوری – ایرفویل
 • میزان هوادهی: cfm 11500
 • قطرفن: cm 120
 • میزان افت دما با توجه به شرایط طراحی: 5 الی 20 درجه سانتی گراد
 • محدوده دبی آب در گردش ورودی به دستگاه: 15 الی 45 متر مکعب در ساعت

مشخصات فنی برج خنک کننده 150 تن تبرید150 تن تبرید

 • ظرفیت اسمی حرارتی- تن تبرید (TR): 100
 • ظرفیت اسمی حرارتی: (KW): 350
 • وزن خشک دستگاه (kg): 550
 • وزن درحال کار دستگاه (kg): 930
 • ابعاد برج خنک کننده:325 ارتفاع *200*200 سانتی متر
 • سایز اتصالات: ورودی /4 اینج -خروجی/4 اینچ-جانبی / 4/3 اینچ
 • افت فشار در نازلها: 1 الی 5/1 بار
 • تعداد نازل: 6 عدد
 • نوع نازل: دک اسپری – مربع پاش -پلی پروپیلن
 • موتور:.2.2 کیلووات – عمود نصب – تسمه و پولی – کلاس حرارتی F یا B
 • مشخصات الکتروموتور برج خنک کننده: 380/50/3
 • ولتاژ/ فرکانس / فاز
 • مشخصات فن هوادهی: 4 الی 6 پره – آلومینیوم یا فایبرگلاس – محوری – ایرفویل
 • میزان هوادهی: cfm 11500
 • قطرفن: cm 120
 • میزان افت دما با توجه به شرایط طراحی: 5 الی 20 درجه سانتی گراد
 • محدوده دبی آب در گردش ورودی به دستگاه: 15 الی 45 متر مکعب در ساعت

مشخصات فنی برج خنک کننده 250 تن تبرید250 تن تبرید

 • ظرفیت اسمی حرارتی- تن تبرید (TR): 250
 • ظرفیت اسمی حرارتی: (KW): 880
 • وزن خشک دستگاه (kg): 1300
 • وزن درحال کار دستگاه (kg): 235
 • ابعاد برج خنک کننده:360*250*250
 • سایز اتصالات: ورودی /6 اینج
 • خروجی/6 اینچ
 • افت فشار در نازلها: 1 الی 5/1 بار
 • تعداد نازل: 1 عدد
 • نوع نازل: دک اسپری – مربع پاش – پلی پروپیلن
 • توان مصرفی موتور:.5.5 کیلووات
 • مشخصات الکتروموتور برج خنک کننده: 380/50/3
 • ولتاژ/ فرکانس / فاز
 • مشخصات فن هوادهی: تعداد پره: 4 الی 8 میزان هوادهی: cfm 5200 قطر فن: cm 65
 • میزان افت دما با توجه به شرایط طراحی: 5 الی 20 درجه سانتی گراد

مشخصات فنی برج خنک کننده 350 تن تبرید350 تن تبرید

 • ظرفیت اسمی حرارتی- تن تبرید (TR): 350
 • ظرفیت اسمی حرارتی: (KW): 1410
 • وزن خشک دستگاه (kg): 1250
 • وزن درحال کار دستگاه (kg): 2850
 • ابعاد برج خنک کننده:380*300*300
 • سایز اتصالات: ورودی /8 اینج
 • خروجی/8 اینچ
 • افت فشار در نازلها: 1 الی 5/1 بار
 • تعداد نازل: 9 عدد
 • نوع نازل: دک اسپری – مربع پاش – پلی پروپیلن
 • توان مصرفی موتور:.7.5 کیلووات
 • مشخصات الکتروموتور برج خنک کننده: 380/50/3
 • ولتاژ/ فرکانس / فاز
 • مشخصات فن هوادهی: تعداد پره: 4 الی 6 میزان هوادهی: cfm 83500 قطرفن: cm 225
 • میزان افت دما با توجه به شرایط طراحی: 5 الی 20 درجه سانتی گراد

 مشخصات فنی برج خنک کننده 500 تن تبرید

مشخصات فنی برج خنک کننده 500 تن تبرید

 • ظرفیت اسمی حرارتی- تن تبرید (TR): 500
 • ظرفیت اسمی حرارتی: (KW): 1775
 • وزن خشک دستگاه (kg): 1456
 • وزن درحال کار دستگاه (kg): 3350
 • ابعاد برج خنک کننده:400*350*350
 • سایز اتصالات: ورودی /10 اینج
 • خروجی/10 اینچ
 • افت فشار در نازلها: 1 الی 5/1 بار
 • تعداد نازل: 12 عدد
 • نوع نازل: دک اسپری – مربع پاش – پلی پروپیلن
 • توان مصرفی موتور: 11 کیلووات
 • مشخصات الکتروموتور برج خنک کننده: 380/50/3 ولتاژ/ فرکانس / فاز
 • مشخصات فن هوادهی: تعداد پره: 4 الی 6 میزان هوادهی: cfm 119500 قطرفن: cm 255
 • میزان افت دما با توجه به شرایط طراحی: 5 الی 20 درجه سانتی گراد

دانلود مشخصات فنی به صورت فایل pdf


مطالب مهم و مرتبط:

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 6 میانگین: 4.8]